Nasze wartości

Projektujemy i produkujemy przestrzeń do pracy dla ratowników medycznych i lekarzy ratujących nasze życie.


BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczna przestrzeń dla każdego użytkownika naszego ambulansu.

Ważne jest dla nas bezpieczeństwo zarówno personelu medycznego jak i pacjentów. Dlatego w naszych ambulansach stosujemy tylko przetestowane, sprawdzone rozwiązania techniczne.

Wszystkie elementy zastosowane w ambulansach WAS począwszy od zamków szafek wiszących, poprzez systemy otwierania szuflad/kosza na śmieci, a skończywszy na fotelach czy mocowaniu podstawy do noszy głównych zostały przetestowane zgodnie z PN EN 1789.
Dodatkowo:

- wszystkie ambulanse produkowane są w pełnej zgodności z dokumentacją homologacyjną co daje klientowi gwarancję, że otrzymuje produkt przetestowany i sprawdzony,
- dajemy gwarancję dla klienta, że otrzymuje ambulans w 100% zgodny z obowiązującymi przepisami, których wszystkich znać nie musi, to my jesteśmy dla klienta źródłem fachowej wiedzy i pomagamy uzyskać informacje regulujące wymogi dla tego typu pojazdów,
- klient otrzymuje wraz z pojazdem dokładną dokumentację techniczną ambulansu i wyposażenia medycznego oraz certyfikaty wymagane przez NFZ,

- udzielamy gwarancji bezpiecznej eksploatacji dla klienta poprzez ścisłe przestrzeganie masy zabudowy specjalnej sanitarnej uwzględniającej rezerwę masową na stosowne wyposażenie medyczne dla ambulansów typu C, B oraz A1 i A2,

- zabudowa specjalna sanitarna zaprojektowana jest tak aby równomierne rozłożenia mas i nisko umieszczony środek ciężkości gwarantowały bezpieczną jazdę zwłaszcza w szybko pokonywanych zakrętach,

- bezpieczeństwo dla klienta w zakresie utrzymywania ambulansów w ciągłej gotowości do akcji ratunkowej poprzez mobilny SERWIS WAS reagujący w czasie nawet kilku godzin na zgłoszenie klienta,

- w razie unieruchomienia ambulansu klienta oferujemy ambulans zastępczy o równoważnych parametrach,

Polityka jakości i system zarządzania jakością

Optymalizacja zadowolenia naszych klientów oraz ochrona środowiska naturalnego należą do nadrzędnych zasad W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o..

Miarę jakości wyznaczają nasi klienci. To ich ocena jakości naszych produktów i usług jest decydująca.

Do zapewnienia odpowiednich standardów jakości przyczynia się każdy pracownik swoim osobistym działaniem

Aby osiągnąć wyznaczone cele dotyczące jakości, ochrony środowiska naszej firmy, nieustannie dążymy do doskonalenia naszych procesów podczas: Projektowania, produkcji, serwisu i sprzedaży pojazdów specjalnych, w szczególności ambulansów i pojazdów pomiarowych oraz mebli i elementów zabudowy pojazdów. Sprzedaż i serwis sprzętu medycznego.

Zmierzając do wprowadzenia ciągłych ulepszeń kładziemy główny nacisk na:

 • ciągłe  promowanie aspektu jakości i ochrony środowiska poprzez odpowiednie zarządzanie na wszystkich szczeblach firmy oraz zapobieganie zanieczyszczeniom,
 • przestrzeganie norm i przepisów prawa oraz pozostałych wymogów dotyczących jakości i środowiska odnoszących się do naszej działalności,
 • ciągłe rozwijanie kompetencji pracowników, poprzez realizację szkoleń,
 • ciągłe doskonalenie technologii zawierającej:
  •  opis operacji i procesów w kolejności najbardziej optymalnej w zdefiniowanym czasie standardowym.
  • wszystkich parametrów jakościowych opisanych wymiernie
  • wszystkie rysunki, narzędzia, szablony i materiały potrzebne do wykonania poszczególnych operacji,
 • ciągła analiza błędów jakościowych oraz plany naprawcze,
 • ciągłe podnoszenie efektywności spółki poprzez porównywanie czasu aktualnego do czasu standardowego danej operacji,
 • delegowanie odpowiedzialności do najniższego szczebla pracowniczego, poprzez motywację i podnoszenie kompetencji zawodowych,
 • wyznaczanie wymiernych celów KPI: dziennych, miesięcznych i rocznych dla pracowników,
 • regularną weryfikację i dostosowanie wyznaczonych celów dotyczących jakości i ochrony środowiska,
 • rozwijanie współpracy z naszymi partnerami,
 • zwracamy uwagę na strony zainteresowane oraz zapewniamy zasoby i informacje niezbędne do wzajemnej współpracy.
 • włączenie naszych dostawców i zleceniobiorców do systemu zarządzania jakością i środowiskiem jeśli jest to niezbędne,
 • utrzymanie oraz ciągłe doskonalenie naszego systemu zarządzania jakością i środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
 • przestrzegania wymogów znaku NF 377 -„Sprzętu Straży Ogniowej”
 • realizacja polityki jakości i środowiska jak również podejmowanie działań w zakresie zapewnienia jakości jest zadaniem każdego pracownika firmy.
 • Chcemy zagwarantować, aby wszystkie procesy zachodzące w firmie, które mają wpływ na jakość i środowisko, były na bieżąco planowane, sterowane i nadzorowane. Aspekty naszej działalności mające wpływ na środowisko są zintegrowane ze strukturą decyzji i działań w ramach całego systemu zarządzania.

         Ochronę środowiska przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż. pojmujemy jako ważne zadanie dla kierownictwa. Przełożeni pełnią przy tym decydującą rolę służąc przykładem oraz ponosząc odpowiedzialność za podejmowane decyzje, bowiem ochrona środowiska wymaga od wszystkich pracowników odpowiedzialnego i świadomego działania.

ERGONOMIA

Każde narzędzie ratownika, musi być pod ręką zawsze gdy go potrzebuje.

Wiemy, że podczas każdej akcji ratunkowej, w której wykorzystywany jest nasz ambulans liczy się każda sekunda. Tu nie ma czasu na zastanawianie się w którym miejscu znajdują się przyrządy i narzędzia ratujące życie.

Projektując przedział medyczny ambulansu, korzystaliśmy z uwag i wskazówek doświadczonych ratowników. Uporządkowaliśmy wnętrze ambulansu tak, aby cały układ zabudowy był przyjazny dla użytkownika.

EFEKTYWNOŚĆ

Jakość nie idzie w parze z ceną. Niska cena odbija się na niej w sposób negatywny. Aby utrzymać ceny na przystępnym poziomie i jednocześnie zachować wymaganą przez Zarząd firmy, niemiecką jakość produkcji, inwestujemy w efektywność procesów.

Doskonalimy zarówno umiejętności naszych pracowników jak i ograniczamy straty materiałowe w trakcie procesu produkcji.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Środowisko staje się ofiarą rewolucji przemysłowej. Aby zadbać o przyszłe pokolenia wprowadziliśmy system zarządzania jakością i środowiskiem. Optymalizacja procesu produkcji oraz system segregowania odpadów pozwala nam z dumą stwierdzić, że nasza firma jest przyjazna środowisku. 100 % materiałów użytych do produkcji zabudowy medycznej naszego ambulansu podlega procesowi recyclingu.

COMPLIANCE

W przeciągu kilku lat Grupa WAS stała się znaczącym producentem ambulansów i pojazdów specjalnych na świecie. Podstawą prowadzenia działalności w całej grupie, a tym samym w W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o. jest przestrzeganie norm etycznych oraz przepisów prawa krajowego i międzynarodowego. Ten cel naszego przedsiębiorstwa został ujęty w Systemie Zarządzania Compliance (CMS), który już od 01.12.2011 jest obowiązujący w naszej firmie.

Do nadzoru nad funkcjonowaniem systemu CMS w całej grupie WAS powołany został pełnomocnik ds. compliance (kontakt w j. niemieckim i j. angielskim):

Thomas Blankmann
Tel: +49 5925 991-181
t.blankmann@was-vehicles.com

Nad działaniem systemu CMS w W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o. czuwa pełnomocnik spółki ds. compliance:

Anna Bakun
Tel: +48 56 6744 - 131
a.bakun@was.pl

Kontakt

W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o.
Adres
Ostaszewo 57a, 87-148 Łysomice
was@was.pl
Tel: +48 56 67 44 131

Dział sprzedaży
handel@was.pl
Tel: +48 56 67 44 130

Serwis
serwis@was.pl
Tel: 606 476 324
606 751 470