Symulator jazdy ambulansu

Znaczącym rozszerzeniem gamy produktów oferowanych przez WAS są symulatory przedziału kierowców ambulansów i powiązane z nimi zaawansowane systemy szkoleniowe przeznaczone dla kierowców – ratowników medycznych.

Zaawansowana metodyka szkoleniowa z wykorzystaniem urządzenia symulującego wspiera rozwój kompetencji kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Pozwala na trening, sytuacji trudnych i niebezpiecznych związanych z uczestnictwem w intensywnym ruchu drogowym, w środowisku bezpiecznym i motywującym do pogłębiania zdolności do reagowania na niespodziewane sytuacje drogowe. Pamiętać należy, że jazda na sygnałach świetlnych i dźwiękowych, istotnie wzmaga poziom stresu u kierowców-ratowników świadomych swojej misji ratowania życia i zdrowia innych.

Systemy symulatorowe wspierają kierowców – ratowników medycznych na każdym etapie ich rozwoju, w  istotny sposób przyczyniając się do osiągania zakładanych celów szkoleniowych, bez ponoszenia zbędnego ryzyka związanego z nadmierną  lub niewłaściwą eksploatacją sprzętu, redukując koszty szkolenia i uwzględniając dbałość o środowisko naturalne.

Kontakt

W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o.
Adres
Ostaszewo 57a, 87-148 Łysomice
was@was.pl
Tel: +48 56 67 44 131
Faks: +48 56 67 85 207

Dział sprzedaży
handel@was.pl
Tel: +48 56 67 44 130
Faks: +48 56 67 44 147

Serwis
serwis@was.pl
Tel: 606 476 324
606 751 470