Polityka jakości i system zarządzania jakością

Polityka jakości i środowiska

 

         Optymalizacja zadowolenia naszych klientów oraz ochrona środowiska naturalnego należą do nadrzędnych zasad W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o..

Miarę jakości wyznaczają nasi klienci. To ich ocena jakości naszych produktów i usług jest decydująca.

Do zapewnienia odpowiednich standardów jakości przyczynia się każdy pracownik swoim osobistym działaniem

Aby osiągnąć wyznaczone cele dotyczące jakości, ochrony środowiska naszej firmy, nieustannie dążymy do doskonalenia naszych procesów podczas: Projektowania, produkcji, serwisu i sprzedaży pojazdów specjalnych, w szczególności ambulansów i pojazdów pomiarowych oraz mebli i elementów zabudowy pojazdów. Sprzedaż i serwis sprzętu medycznego.

Zmierzając do wprowadzenia ciągłych ulepszeń kładziemy główny nacisk na:

 • ciągłe  promowanie aspektu jakości i ochrony środowiska poprzez odpowiednie zarządzanie na wszystkich szczeblach firmy oraz zapobieganie zanieczyszczeniom,
 • przestrzeganie norm i przepisów prawa oraz pozostałych wymogów dotyczących jakości i środowiska odnoszących się do naszej działalności w tym homologacji pojazdów,
 • ciągłe rozwijanie kompetencji pracowników, poprzez realizację szkoleń,
 • ciągłe doskonalenie technologii zawierającej:
  •  opis operacji i procesów w kolejności najbardziej optymalnej w zdefiniowanym czasie standardowym.
  • wszystkich parametrów jakościowych opisanych wymiernie
  • wszystkie rysunki, narzędzia, szablony i materiały potrzebne do wykonania poszczególnych operacji,
 • ciągła analiza błędów jakościowych oraz plany naprawcze,
 • ciągłe podnoszenie efektywności spółki poprzez porównywanie czasu aktualnego do czasu standardowego danej operacji,
 • delegowanie odpowiedzialności do najniższego szczebla pracowniczego, poprzez motywację i podnoszenie kompetencji zawodowych,
 • wyznaczanie wymiernych celów KPI: dziennych, miesięcznych i rocznych dla pracowników,
 • regularną weryfikację i dostosowanie wyznaczonych celów dotyczących jakości i ochrony środowiska,
 • rozwijanie współpracy z naszymi partnerami,
 • zwracamy uwagę na strony zainteresowane oraz zapewniamy zasoby i informacje niezbędne do wzajemnej współpracy.
 • włączenie naszych dostawców i zleceniobiorców do systemu zarządzania jakością i środowiskiem jeśli jest to niezbędne,
 • utrzymanie oraz ciągłe doskonalenie naszego systemu zarządzania jakością i środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
 • przestrzegania wymogów znaku NF 377 -„Sprzętu Straży Ogniowej”
 • realizacja polityki jakości i środowiska jak również podejmowanie działań w zakresie zapewnienia jakości jest zadaniem każdego pracownika firmy.
 • Chcemy zagwarantować, aby wszystkie procesy zachodzące w firmie, które mają wpływ na jakość i środowisko, były na bieżąco planowane, sterowane i nadzorowane. Aspekty naszej działalności mające wpływ na środowisko są zintegrowane ze strukturą decyzji i działań w ramach całego systemu zarządzania.

         Ochronę środowiska przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż. pojmujemy jako ważne zadanie dla kierownictwa. Przełożeni pełnią przy tym decydującą rolę służąc przykładem oraz ponosząc odpowiedzialność za podejmowane decyzje, bowiem ochrona środowiska wymaga od wszystkich pracowników odpowiedzialnego i świadomego działania.

31.07.2023

Andrzej Kurian

Kontakt

W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o.
Adres
Ostaszewo 57a, 87-148 Łysomice
was@was.pl
Tel: +48 56 67 44 131

Dział sprzedaży
handel@was.pl
Tel: +48 56 67 44 130

Serwis
serwis@was.pl
Tel: 606 476 324
606 751 470