Polityka prywatności

 

W.A.S. Wietmarscher Polska sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów i innych osób współpracujących z W.A.S Wietmarscher Polska sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu („Spółka”). Odnosi się to również do danych osobowych zebranych w serwisie www  Spółki.

2. Administratorem danych osobowych jest W.A.S Wietmarscher Polska sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu KRS 0000172861 NIP 9561879075 REGON 870591250.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Państwa zgody  oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Spółka realizuje funkcje pozyskiwania danych poprzez bezpośredni kontakt z nimi w trakcie np. ofertowania, negocjacji, weryfikacji bądź wykonywania zawartych umów.

6. Zebrane dane osobowe są wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie w celach związanych z jej podstawową działalnością biznesową, a w szczególności w związku z realizacją zawartych umów. Spółka sporadycznie wykorzystuje dane osobowe w przypadku realizowanych kampanii marketingowych, tj. wysyłanie ofert do klientów, okolicznościowe kartki świąteczne, drobne marketingowe upominki od firmy (np. kalendarze, notesy, długopisy, etc.). Spółka w każdym przypadku minimalizuje potrzebę przetwarzania danych osobowych.

7. Spółka zbiera informacje dobrowolnie podane przez osoby trzecie lub współpracowników.

8. Dane osobowe posiadane przez Spółkę w żadnym przypadku nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO.

9. Do danych posiadanych przez Spółkę przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie internetowej Spółki pod adresem www.was.pl w pełnej klauzuli informacyjnej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółki.

 

Kontakt

W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o.
Adres
ul. Nowa 2, 87-162 Lubicz Górny
was@was.pl
Tel: +48 56 674 44 31
Faks: +48 56 67 85 207

Dział sprzedaży
handel@was.pl
Tel: +48 56 67 44 130
Faks: +48 56 67 44 147

Serwis
serwis@was.pl
Tel: 606 476 324
606 751 470