Dział serwisu

Nasz mobilny serwis jest do Państwa dyspozycji na terenie całej Polski. Obsługujemy zgłoszenia gwarancyjne jak i zlecenia pogwarancyjne. Międzynarodowe doświadczenie jakie posiadamy pozwala na naprawy ambulansów różnych producentów polskich i zagranicznych.

Serwis zabudowy ambulansu jest najczęściej związany ze zgłoszeniem i interwencją po wystąpieniu awarii. Na reakcję naszego serwisu związaną z awariami wykluczającymi ambulans z możliwości realizacji kontraktu z NFZ możecie Państwo liczyć w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia. Dysponujemy ambulansem zastępczym dostępnym zarówno przy zgłoszeniach gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych.

Prewencyjne dbanie o ambulans zazwyczaj sprowadza się do samego auta. Oferujemy również prewencyjne przeglądy zabudowy medycznej. Przeglądy takie w okresie gwarancji są obowiązkowe. W trakcie takich czynności poddawane jest badaniu diagnostycznemu kilkadziesiąt pozycji będących elementem zabudowy włącznie z pomiarami poprawności działania instalacji elektrycznej i gazowej. Po wykonaniu przeglądu, jak również ewentualnych napraw uszkodzonych elementów, użytkownik otrzymuje świadectwo wykonania okresowego przeglądu technicznego zabudowy medycznej ambulansu, będące niezbędnym dokumentem przed organami kontrolującymi.

Zachęcamy do tego, aby przeglądy zabudowy medycznej ambulansu stały się standardem w podobnym do corocznych przeglądów rejestracyjnych pojazdu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Kierownik serwisu

Mariusz Nadolski

e-mail: m.nadolski@was.pl

e-mail: serwis@was.pl

Kierownik serwisu
Mariusz Nadolski:
tel. 606 476 324
e-mail: m.nadolski@was.pl

Starszy specjalista ds. serwisu:
Andrzej Łudziński:
tel. 606 751 470
e-mail: a.ludzinski@was.pl

Zgłoszenie reklamacji