Ambulans ratunkowy typu S musi spełniać wymogi normy PN EN 1789+A1:2011. Dla zespołów specjalistycznych musi on posiadać cechy kartki definiowanej w normie jako typ C. Mając na uwadze zwiększającą się masą własną samochodów, względy użytkowe ambulansu jako pojazdu i idące za tym sprawy większego bezpieczeństwa personelu medycznego wprowadziliśmy do oferty ambulanse oparte na pojazdach bazowych o DMC 3,88 tony. Wyposażenie medyczne ambulansu typu S określa aktualne rozporządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne. Nowa zabudowa specjalistyczna ambulansów WAS wyróżnia się ergonomią, funkcjonalnością i bezpieczeństwem dla personelu i pacjentów. Istnieje możliwość prezentacji ambulansu w Państwa siedzibie. Zapraszamy do skorzystania zakładki KONTAKT/DZIAŁ SPRZEDAŻY

Do pobrania

Pojazd bazowy

  • Pojazd bazowy

Przedział medyczny

  • Przedział medyczny

Techniczny schowek zewnętrzny

  • Techniczny schowek zewnętrzny

Sygnazlizacja świetlna

  • Sygnazlizacja świetlna