Ambulans ratunkowy typu P musi spełniać wymogi normy PN EN 1789+A1:2011. Dla zespołów podstawowych może on posiadać cechy kartki definiowanej w normie jako typ B. Nie mniej jednak ze względów funkcjonalnych i praktycznych w większości przypadków ambulanse użytkuje się w oparciu o karetkę typu C. Pozwala to również na wymienność taboru w sytuacji związanej ze zmianą rejonu, kontraktu, awarią pojazdu itp. Wyposażenie medyczne ambulansu typu P różni się nieznacznie od wyposażenia ambulansu typu S. Szczegóły określa aktualne rozporządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne. Zwiększająca się masa pojazdów oraz coraz większa ilość sprzętu medycznego na pokładzie ambulansu powoduje, że rozszerzyliśmy naszą ofertę o ambulanse posiadające DMC 3,88 tony. Istnieje możliwość prezentacji ambulansu w Państwa siedzibie. Zapraszamy do skorzystania zakładki KONTAKT/DZIAŁ SPRZEDAŻY

Pojazd bazowy

  • Pojazd bazowy

Przedział medyczny

  • Przedział medyczny

Techniczny schowek zewnętrzny

  • Techniczny schowek zewnętrzny

Sygnazlizacja świetlna

  • Sygnazlizacja świetlna